Zaznacz stronę

Mamy kolejny argument na to, że obecnie technika pozwalana na robienie magicznych rzeczy J Podstawowe zastosowanie monitoringu GPS jest już większości znane, ponieważ jednak z reguły chcemy i potrzebujemy więcej…mamy więcej. Producenci wychodząc naprzeciw wymaganiom użytkowników rozwiązania GPS, zaczęli wprowadzać dodatkowe moduły, dzięki którym ilość informacji możliwa do odczytania i przekazania zainteresowanym, znacząco się zwiększyła.

Wybór czujników, które można zastosować w pojeździe i  informacje, które można uzyskać dzięki współpracy z terminalem GPS, jest szeroki. Jednak najbardziej popularne wśród klientów to czujniki otwierania i zamykania drzwi, czujniki temperatury i wilgotności, otwierania i zamykania plandeki w postaci plomby elektronicznej, a także czujnik otwierania i zamykania korka wlewu paliwa.

W ostatnim czasie mieliśmy okazje współpracować z klientem, który zajmuje się hodowlą oraz transportem danieli i jeleni. W tym przypadku, montowaliśmy dodatkowo czujniki otwierania i zamykania drzwi oraz czujnik temperatury w przestrzeni załadunkowej.

Czujnik to nie tylko nasza potrzeba.

W przypadku tego konkretnego klienta montaż czujników był wymogiem weterynarii. W celu zapewnienia zwierzętom bezpiecznego transportu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 roku, konieczna była kontrola temperatury w przestrzeni załadunkowej oraz informacja o otwarciu i zamknięciu przestrzeni załadunkowej. Więcej o wymaganiach stawianych przewoźnikom specjalizującym się w transporcie zwierząt przeczytacie tutaj http://transporteuropejski.pl/17/zasady-warunki-transportu-zwierzat-europie/ .

 

Co dają czujniki w połączeniu z terminalem GPS?

Czujnik temperatury  i wilgotności – możemy rozróżnić czujnik jednopunktowy i wielopunktowy. Różnica polega na tym, że pomiaru temperatury i wilgotności możemy dokonywać w jednym lub kilku miejscach jednocześnie. Pomiar tych parametrów w kilku miejscach nabiera znaczenia kiedy mamy do czynienia z dużymi rozmiarami przestrzeni, albo różnymi jej poziomami.

Monitoring temperatury zaczęto wykorzystywać w pojazdach typu chłodnia, ponieważ producenci i dostawcy towarów zimnych, muszą przechowywać je w niskich temperaturach. Jednak nie tylko mrożonki wymagają specjalnych warunków transportu, podobne wymogi stawiane są przed producentami niektórych leków, preparatów na bazie krwi i samej krwi oraz materiałów biologicznych i chemicznych.

Czujniki umożliwiają zatem pomiar temperatury w jednym punkcie lub kilku jednocześnie z uwzględnieniem różnych poziomów przestrzeni ładunkowej w czasie rzeczywistym. Parametry pomiaru przesyłane są do bazy danych systemu, a tam przetwarzane i udostępniane klientowi. W przypadku przekroczenia ustalonych wartości, osoba dedykowana zostaje niezwłocznie poinformowana o odchyleniach. Dzięki gotowemu raportowi z zebranych parametrów, klient ma zawsze potwierdzenie, że towar został przewieziony zgodnie z wymaganiami i normami.

Czujnik otwierania i zamykania drzwi – kontrola dostępu działająca w technologii RIFID jest niezawodna i bezpieczna, ponieważ nie ma możliwości oszukania urządzenia tak jak w przypadku rozwiązania magnetycznego lub indukcyjnego. Czytnik RIFID działa bowiem tylko z odpowiednio zaprogramowanym transponderem i jest odporny na działanie magnesów. Podobnie jak w przypadku czujnika temperatury, wysyła każdorazowo informację przy pomocy terminala GPS do systemu, dzięki czemu po wygenerowaniu raportu, klient posiada pełną wiedzę na temat miejsc i czasu otwierania drzwi.